Administration

Hallarydsvägen 19, 332 31 Gislaved
Tel 0706-28 04 94
E-post:
gsadministration@alkebratt.se

 

 

Startsidan
Prisuppgift  
Länkar
Ekonomifakta
 


Ekonomifakta 2014
Arbetsgivaravgift 31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 2,91
Allmän löneavgift 9,88
Ålderspensionavgift 10,21
Efterlevnadspension 1,17
Föräldraförsäkring 2,60
Egenavgift 28,97
Sjukförsäkringsavgift 4,44
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 0,37
Allmän löneavgift 9,88
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevandepension 1,17
Föräldraförsäkring 2,60

Arbetsgivaravgifter för anställda
som ej fyllt 26 vid årets ingång.

15,49
Reducerade egenavgifter
för den som ej fyllt 26 år
15,49
Särskild löneskatt (vid inkomst av
passiv näringsverksamhet)
24,26
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1948) 10,21
     
Basbelopp

Inkomstbasbelopp

56 900 kr

Prisbasbelopp

44 400 kr

Förhöjt prisbasbelopp

45 300 kr

Gåvor till anställda

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1 350 kr

Minnesgåva

15 000 kr

För anställda födda 1937 eller tidigare betalas inte sociala avgifter eller särskild löneskatt
     
Viktiga procentsatser

Periodiseringsfond, firma+HB

30

Periodiseringsfond, AB+Stiftelse

25

Positiv räntefördelning

6,99

Negativ räntefördelning

2,49

Expansionsfondsskatt

22

Bolagsskatt

22

Schablonavdrag egenavgifter

25

Schablonavdrag löneskatt

20

Olika räntesatser

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00%)

9,00

Referensränta (2014-01-01)

1,00

Reporänta (2013-12-18)

0,75

Statslåneräntan
(genomsnitt 2013)

2,01

 

Momssatser, pålägg

25%

generell skattesats

12%

ex livsmedel, restaurangtjänster

6%

ex persontransporter, böcker

 

     
Kostförmåner

Frukost

42 kr

Lunch/Middag

84 kr

Helt fri kost

210 kr

Traktamente Sverige

Hel dag

220 kr

Halv dag och natt

110 kr

 

Representation Sverige

Intern/extern representation exkl moms:
(lunch, middag, supé)

90 kr

 

     
Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil:

9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Brytpunkter statlig skatt vid förvärvsinkomst

20% statlig skatt

433.900 kr

25% statlig skatt

615.700 kr

Sjukförsäkring och sjuklön

Högsta sjukpenninggrundande
inkomst 2013

333.000 kr

Högsta föräldrapenning

444.000 kr

Dag 1 (karensdag)

0%

Dag 2 - 14

80%

Dag 15 -

Sjukpenning från
Försäkringskassan

Obs! Med reservation för felskrivningar och ändringar som skett utom vår vetskap!